ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τακτοποίηση αυθαιρεσιών, ένταξη στο Ν. 4495/17

Τακτοποίηση αυθαιρεσιών Στη ρύθμιση του Ν. 4495/17 μπορούν να υπαχθούν, για τακτοποίηση αυθαιρεσιών, ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης όπως Ν.4178/13, Ν.4014/11 ή Ν3843/09. Καθώς στη φάση της κατασκευής πολλά…

Read more

Ενεργειακό Πιστοποιητικό – Έκδοση Π.Ε.Α.

Ενεργειακό πιστοποιητικό Από 9/1/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου. Ένας πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης και πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων, το…

Read more

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και διαμερισμάτων

Ενεργειακή αναβάθμιση Η ενεργειακή αναβάθμιση  περιλαμβάνει να τις ακόλουθες ενέργειες: Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου. Παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη. Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων Υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης από έμπειρα…

Read more

Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού υπάρχουσας οικοδομής

Εκπονούμε μελέτες αποκατάστασης ή ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται βλάβες ή φθορές στο φέροντα οργανισμό, ή σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αναβάθμιση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου.

Read more

Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις χώρων

Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις χώρων Μέρος της παρουσίασης των αρχιτεκτονικών προτάσεων είναι οι τρισδιάστατες και οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις χώρων. Αυτές δίνουν τη δυνατότητα να δούμε τρισδιάστατα τον χώρο έτσι ώστε να μπορούμε να τον αντιληφθούμε καλύτερα. Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις βοηθούν στο να…

Read more

Φάκελος ακινήτου προς πώληση – Σύνταξη φακέλου

Φάκελος ακινήτου Για να διαχειριστεί σωστά ένα ακίνητο, είναι απαραίτητος ο φάκελος ακινήτου. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα που το αφορούν. Συντάσσεται λοιπόν ένας πλήρης φάκελος με όλα τα πολεοδομικά και νομικά στοιχεία του ακινήτου. Με αυτόν τον…

Read more