Εκτίμηση αξίας ακινήτου

Εκτίμηση αξίας ακινήτου

Εκτίμηση αξίας ακινήτου

Η εκτίμηση αξίας ακινήτου είναι η διαδικασία κατά την οποία εκτιμάται η ενδεδειγμένη τιμή πώλησης/ενοικίασης σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων.

Η σωστή εκτίμηση της τιμής πώλησης / ενοικίασης ενός ακινήτου είναι μία πάρα πολύ σημαντική ενέργεια που πρέπει να γίνει πριν την πώληση ή ενοικίαση ενός ακίνητου. Η μεγάλη της σημασία έγκειται στο γεγονός ότι, αυτή ακριβώς η εκτίμηση, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, τόσο το χρόνο ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας της αγοραπωλησίας ή ενοικίασης, όσο και το τελικό ποσό που θα οριστεί, προκειμένου να κλείσει η συμφωνία.

Η ομάδα TOPOS έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να εκτιμήσει την εμπορική αξία ακινήτων. Εφόσον αναλάβουμε το ακίνητό σας η υπηρεσία της εκτίμησης της αξίας του παρέχεται δωρεάν και μάλιστα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνεργασίας μας.

Για την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου είναι απαραίτητο να συνταχθεί φάκελος ακινήτου, με όλα τα στοιχεία νομιμότητάς του (συμβόλαια, τοπογραφικό, άδεια πολεοδομίας κλπ), να γίνει αυτοψία του ακινήτου και της γύρω περιοχής. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται οι μέθοδοι υπολογισμού της αξίας ενός ακινήτου. Τα αποτελέσματα επεξεργάζονται και αναλύονται από την ομάδα μας και υπολογίζεται η αγοραία αξία του ακινήτου.