ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αντικειμενική αξία ακινήτου – Υπολογισμός

Αντικειμενική αξία ακινήτου – Υπολογισμός Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί να γίνει ο υπολογισμός για την αντικειμενική αξία ακινήτου. Για να είναι ακριβής πρέπει να εισάγετε τα πραγματικά δεδομένα του ακινήτου σας. Η τιμή αυτή μας βοηθάει να υπολογίσουμε τον φόρο στις…

Read more

Ποια είναι η Τιμή Ζώνης στην περιοχή μου;

Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες εκ των οποίων ένας είναι η Τιμή Ζώνης. Στο παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τις τιμές ζώνης, παλιές / νέες, στην Αττική: Χάρτης Τιμής Ζώνης στην Αττική ΧΑΡΤΗΣ Google με ΤΙΜΕΣ…

Read more

Ποια είναι τα έξοδα για τον πωλητή ακινήτου;

Πριν το συμβόλαιο μεταβίβασης, πρέπει να συγκεντρωθούν διάφορα έγγραφα. Από εκεί προκύπτουν διάφορα έξοδα για τον πωλητή ακινήτου. Δαπάνες πωλητή: 1. Αμοιβή μηχανικού για τη δήλωση στο Ν. 4495/2017 (βεβαίωση μη αυθαιρεσίας ή τακτοποίηση σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες). 2.…

Read more

Ποια είναι τα έξοδα για τον αγοραστή ακινήτου;

Δαπάνες – έξοδα αγοραστή ακινήτου: Αμοιβή δικηγόρου: Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (από 1η Ιανουαρίου 2014). Εάν όμως ο πωλητής επιθυμεί τη βοήθεια δικηγόρου η αμοιβή συμφωνείται μεταξύ τους (είναι της τάξης του 1%…

Read more

Θέλω να αγοράσω σπίτι, μόνος μου ή με μεσίτη;

Αν έρθετε στην ομάδα μας, θα κατανοήσετε κάποια πράγματα όπως: Η ομάδα TOPOS καθημερινά επισκέπτεται ακίνητα και διατηρεί μια βάση δεδομένων με ακίνητα από όλες τις κατηγορίες. Όταν ένας νέος πελάτης αναζητά να αγοράσει ή να νοικιάσει ένα ακίνητο, αφού…

Read more

Ποια η διαφορά του TOPOS από τα άλλα μεσιτικά γραφεία;

Στο TOPOS στην περίπτωση του πωλητή επιδιώκουμε την ολοκληρωμένη συλλογή όλων των στοιχείων του ακινήτου ώστε να υπάρχει μια σωστή εικόνα της κατάστασης και της δυναμικής του ακινήτου. Επίσης μας ενδιαφέρει πραγματικά από κοινού με τον πελάτη να συνθέσουμε το…

Read more