ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αντικειμενική αξία ακινήτου – Υπολογισμός

Αντικειμενική αξία ακινήτου – Υπολογισμός Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί να γίνει ο υπολογισμός για την αντικειμενική αξία ακινήτου. Για να είναι ακριβής πρέπει να εισάγετε τα πραγματικά δεδομένα του ακινήτου σας. Η τιμή αυτή μας βοηθάει να υπολογίσουμε τον φόρο στις…

Read more

Ποια είναι η Τιμή Ζώνης στην περιοχή μου;

Τιμή Ζώνης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτου Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες εκ των οποίων ένας είναι η Τιμή Ζώνης. Στο παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τις τιμές ζώνης:

Read more

Ποια είναι τα έξοδα για τον πωλητή ακινήτου;

Έξοδα πωλητή ακινήτου Πριν το συμβόλαιο μεταβίβασης, πρέπει να συγκεντρωθούν διάφορα έγγραφα. Από εκεί προκύπτουν διάφορα έξοδα για τον πωλητή ακινήτου. Δαπάνες πωλητή: 1. Αμοιβή μηχανικού για τη δήλωση στο Ν. 4495/2017 (βεβαίωση μη αυθαιρεσίας ή τακτοποίηση σε περίπτωση που…

Read more

Ποια είναι τα έξοδα για τον αγοραστή ακινήτου;

Έξοδα αγοραστή ακινήτου – Δαπάνες: Αμοιβή δικηγόρου: Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (από 1η Ιανουαρίου 2014). Εάν όμως ο πωλητής επιθυμεί τη βοήθεια δικηγόρου η αμοιβή συμφωνείται μεταξύ τους (είναι της τάξης του 1%…

Read more

Aξία ακινήτου. Ποια είναι; – Ορισμοί

Αξία ακινήτου Η εκτίμηση ενός ακινήτου (real estate appraisal, valuation) είναι η διαδικασία μέσω της οποίας επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε την «πραγματική αξία» του ακινήτου (fundamental value). Ορισμοί Αγοραία εμπορική αξία (open market value): Το αποτιμηθέν ποσό με το οποίο θα…

Read more

Αγορά ακινήτου. Μόνος μου ή με μεσίτη;

Αγορά ακινήτου. Μόνος ή με μεσίτη Επιλέγοντας την ομάδα μας, θα κατανοήσετε κάποια πράγματα όπως: Η ομάδα TOPOS καθημερινά επισκέπτεται ακίνητα και διατηρεί μια βάση δεδομένων με ακίνητα από όλες τις κατηγορίες. Όταν ένας νέος πελάτης αναζητά να αγοράσει ή…

Read more