ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτίμηση αξίας ακινήτου

Εκτίμηση αξίας ακινήτου Η εκτίμηση αξίας ακινήτου είναι η διαδικασία κατά την οποία εκτιμάται η ενδεδειγμένη τιμή πώλησης/ενοικίασης σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων. Η σωστή εκτίμηση της τιμής πώλησης / ενοικίασης ενός ακινήτου είναι μία πάρα πολύ…

Read more

Μεσιτικές υπηρεσίες

Μεσιτικές υπηρεσίες – Real Estate Ανάθεση για πώληση ή ενοικίαση ακινήτου Ο συνεργάτης του TOPOS θα βρεθεί κοντά σας, στο χώρο του ακινήτου που θέλετε να διαθέσετε προς πώληση ή ενοικίαση, προκειμένου να καταγράψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να…

Read more

Μελέτη αξιοποίησης και δυναμικής ακινήτου

Μελέτη αξιοποίησης ακινήτου Εκπονείται μελέτη αξιοποίησης ακινήτου. Με βάση τα στοιχεία του ακινήτου, τεχνικά χαρακτηριστικά, θέση, οικονομικά στοιχεία και τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσίες, καθορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου. Στη συνέχεια γίνεται η οικονομική διερεύνηση και αξιολόγηση των σεναρίων…

Read more

Ανακαίνιση, διαμόρφωση υπάρχοντος ακινήτου

Ανακαίνιση ακινήτου Αναλαμβάνουμε ολικές ή μερικές ανακαινίσεις ακινήτων. Εκπονούμε πλήρη μελέτη εφαρμογής με έξυπνες, λειτουργικές λύσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη. Για κάθε ακίνητο προτείνουμε διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις ανακαίνισης, με διαφορετικό προϋπολογισμό. Η μελέτη συνοδεύεται από…

Read more

Μελέτη-Άδεια δόμησης-Κατασκευή

Άδεια δόμησης & Κατασκευή Κτιρίων Αναλαμβάνουμε την άδεια δόμησης με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, μηχανολογικών μελετών και διεκπεραίωση στην Υπηρεσία Δόμησης. Συντάσσουμε κατασκευαστικά σχέδια, μελέτη εφαρμογής, σχέδια λεπτομερειών (όπου απαιτούνται) και υποστήριξη της κατασκευής μέχρι την παράδοση. Αναλαμβάνουμε και…

Read more

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Τι είναι η ΗΤΚ; Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου είναι ο φάκελος (στην πλατφόρμα του ΤΕΕ) στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των ακινήτων, αυτοτελών ή διηρημένων ιδιοκτησιών  μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, το ΚΑΕΚ, το ιστορικό αλλά…

Read more