ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτίμηση αξίας ακινήτου

Η σωστή εκτίμηση της τιμής πώλησης / ενοικίασης ενός ακινήτου είναι μία πάρα πολύ σημαντική ενέργεια που πρέπει να γίνει πριν την πώληση ή ενοικίαση ενός ακίνητου. Η μεγάλη της σημασία έγκειται στο γεγονός ότι, αυτή ακριβώς η εκτίμηση, επηρεάζει…

Read more

Μεσιτικές υπηρεσίες

Μεσιτικές υπηρεσίες – Real Estate Ανάθεση πώλησης ή ενοικίασης ακινήτου Ο συνεργάτης του TOPOS θα βρεθεί κοντά σας, στο χώρο του ακινήτου που θέλετε να διαθέσετε προς πώληση ή ενοικίαση, προκειμένου να καταγράψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να συζητήσει…

Read more

Μελέτη αξιοποίησης και δυναμικής ακινήτου

Εκπονείται μελέτη αξιοποίησης ακινήτου. Με βάση τα στοιχεία του ακινήτου, τεχνικά χαρακτηριστικά, θέση, οικονομικά στοιχεία και τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσίες, καθορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου. Στη συνέχεια γίνεται η οικονομική διερεύνηση και αξιολόγηση των σεναρίων ανάπτυξης. Εκτιμώνται οι…

Read more

Μελέτη ανακαίνισης, διαμόρφωσης υπάρχοντος ακινήτου

Αναλαμβάνουμε ολικές ή μερικές ανακαινίσεις ακινήτων. Εκπονούμε πλήρη μελέτη εφαρμογής με έξυπνες, λειτουργικές λύσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη. Για κάθε ακίνητο προτείνουμε διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις ανακαίνισης, με διαφορετικό προϋπολογισμό. Η μελέτη συνοδεύεται από πλήρη σειρά…

Read more

Τακτοποίηση αυθαιρεσιών, ένταξη στο Ν. 4495/17

Στη ρύθμιση του Ν. 4495/17 μπορούν να υπαχθούν ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης όπως Ν.4178/13, Ν.4014/11 ή Ν3843/09. Καθώς στη φάση της κατασκευής πολλά ακίνητα διαφοροποιούνται από τα εγκεκριμένα…

Read more

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Από 9/1/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου. Ένας πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης και πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων, το ενεργειακό πιστοποιητικό…

Read more