Ενεργειακό Πιστοποιητικό – Έκδοση Π.Ε.Α.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό – Έκδοση Π.Ε.Α.

Ενεργειακό πιστοποιητικό

Από 9/1/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου.

Ένας πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης και πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι έτοιμο προς έκδοση και παράδοση εντός 24 ωρών.

Επικοινωνήστε μαζί μας