Μεσιτικές υπηρεσίες

Μεσιτικές υπηρεσίες

Μεσιτικές υπηρεσίες – Real Estate

Ανάθεση για πώληση ή ενοικίαση ακινήτου

Ο συνεργάτης του TOPOS θα βρεθεί κοντά σας, στο χώρο του ακινήτου που θέλετε να διαθέσετε προς πώληση ή ενοικίαση, προκειμένου να καταγράψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να συζητήσει μαζί σας τους στόχους, τις προσδοκίες και τους πιθανούς προβληματισμούς σας.

Στο γραφείο μας παρέχουμε πέρα από την φωτογραφική κάλυψη του ακινήτου σας και την αρχιτεκτονική αποτύπωση των χώρων, ώστε να είμαστε σε θέση να προωθήσουμε με καλύτερο τρόπο τις πιθανές εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου. Η αποτύπωση αυτή μας φέρνει ένα βήμα μπροστά και για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών μηχανικού που θα σας χρειαστούν για την ολοκλήρωση του συμβολαίου σας, κερδίζοντας για σας πολύτιμο χρόνο.

Στη συνάντηση αυτή θα ενημερωθείτε επίσης για τις δικές σας υποχρεώσεις απέναντι στο γραφείο και θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μαζί τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε.

Αγορά ή ενοικίαση ακινήτου

Ο συνεργάτης του TOPOS που θα σας αναλάβει θα καταγράψει με προσοχή τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες σας, καθώς και τις επιθυμίες και τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας. Μαζί θα συζητήσετε για τους στόχους σας, τις προσδοκίες σας και τον προγραμματισμό σας. Ο συνεργάτης του TOPOS θα αναζητήσει από τη βάση δεδομένων των ακινήτων του γραφείου μας όλα τα ακίνητα που ενδεχομένως καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και μαζί θα επιλέξετε ποια από αυτά θα επισκεφθείτε.

Η επαφή μας μαζί σας θα είναι συνεχής και θα ενημερώνεστε κάθε φορά που διατίθεται στην αγορά ένα ακίνητο που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που μας έχετε περιγράψει, εκτός εάν μας δηλώσετε ότι το ενδιαφέρον σας έχει παρέλθει.