Πόσο γρήγορα γίνεται μια ανακαίνιση;

Πόσο γρήγορα γίνεται μια ανακαίνιση;

Πόσο χρόνο διαρκεί μια ανακαίνιση

Χρόνος ολοκλήρωσης μιας ανακαίνισης εξαρτάται από την έκταση που θα έχει. Μια πλήρης ανακαίνιση ενός μέσου διαμερίσματος της τάξης των 100 τετραγωνικών συνήθως ολοκληρώνεται σε ένα μήνα. Η εμπειρία μας στο χώρο των ανακαινίσεων μας δίνει τη δυνατότητα σωστής οργάνωσης και προγραμματισμού της σειράς των εργασιών. Η διαρκής συνεργασία μας με εξειδικευμένα συνεργεία, με τα οποία ολοκληρώνουμε οικοδομικά έργα, μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να εγγυηθούμε την άρτια και ποιοτική ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης  που θα αναλάβουμε εντός χρονοδιαγράμματος.