Ποια είναι η Τιμή Ζώνης στην περιοχή μου;

Ποια είναι η Τιμή Ζώνης στην περιοχή μου;

Τιμή Ζώνης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτου

Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες εκ των οποίων ένας είναι η Τιμή Ζώνης. Στο παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τις τιμές ζώνης:

https://maps.gsis.gr/valuemaps/