ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Σύνταξη φακέλου ακινήτου

Τακτοποίηση αυθαιρεσιών, ένταξη στο Ν. 4178/2013

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Συλλογή απαραίτητων εγγράφων για την αγοραπωλησία ακινήτου

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Αξιοποίηση και δυναμική ακινήτου

Ανακαίνιση, διαμόρφωση υπάρχοντος ακινήτου

Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού υπάρχουσας οικοδομής

Νέες κατασκευές, επεκτάσεις κατασκευών

Μεσιτικές υπηρεσίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *