Μελέτη αξιοποίησης και δυναμικής ακινήτου

Μελέτη αξιοποίησης και δυναμικής ακινήτου

Μελέτη αξιοποίησης ακινήτου

Εκπονείται μελέτη αξιοποίησης ακινήτου. Με βάση τα στοιχεία του ακινήτου, τεχνικά χαρακτηριστικά, θέση, οικονομικά στοιχεία και τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσίες, καθορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου. Στη συνέχεια γίνεται η οικονομική διερεύνηση και αξιολόγηση των σεναρίων ανάπτυξης. Εκτιμώνται οι πρόσφορες χρήσεις του ακινήτου, υπολογίζονται τα προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα για κάθε περίπτωση και τέλος συντάσσεται μια συγκριτική αξιολόγηση του ακινήτου. Ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες και προτεραιότητες του ιδιοκτήτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας.