Έχει το ακίνητό μου αυθαιρεσίες;

Έχει το ακίνητό μου αυθαιρεσίες;

Το ακίνητο μου έχει αυθαιρεσίες;

Πολλές φορές νομίζουμε ότι το ακίνητό μας είναι νόμιμο. Θεωρούμε ότι δεν έχει αυθαιρεσίες καθώς το αγοράσαμε με νόμιμο τρόπο και έχουμε στην κατοχή μας όλα τα νομικά του έγγραφα. (συμβόλαια, άδεια κλπ).

Δυστυχώς, οι κατασκευές στην Ελλάδα με τον τρόπο που έγιναν παρουσιάζουν πολλές αυθαιρεσίες, τις οποίες καλούμαστε σήμερα να τακτοποιήσουμε. Είναι πολύ πιθανό το ακίνητό σας να έχει κάποια αυθαιρεσία η οποία να αποκαλυφθεί όταν έρθει η στιγμή της πώλησης και να δημιουργήσει πρόβλημα στην αγοραπωλησία. Γι αυτό και εμείς, καθώς είμαστε μηχανικοί, ελέγχουμε την πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου πριν φθάσει η στιγμή της πώλησης.

Μην σας ανησυχεί όμως αυτό. Σε κάθε περίπτωση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι αυθαιρεσίες τακτοποιούνται και υπάγονται σε νόμο τακτοποίησης και πολλές φορές με μικρό κόστος. Στις υπηρεσίες που παρέχουμε είναι και η τακτοποίηση των αυθαιρέτων.