Ποια είναι τα έξοδα για τον αγοραστή ακινήτου;

Ποια είναι τα έξοδα για τον αγοραστή ακινήτου;

Έξοδα αγοραστή ακινήτου – Δαπάνες:

 1. Αμοιβή δικηγόρου: Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (από 1η Ιανουαρίου 2014). Εάν όμως ο πωλητής επιθυμεί τη βοήθεια δικηγόρου η αμοιβή συμφωνείται μεταξύ τους (είναι της τάξης του 1% για αγορές μέχρι 44.000 και 0,5% για παραπάνω, επιπλέον ΦΠΑ 24%)
 2. Αμοιβή συμβολαιογράφου: Η αμοιβή του συμβολαιογράφου υπολογίζεται, ενδεικτικά, βάση ποσοστού επί του τιμήματος της αγοραπωλησίας.
  Για ποσό έως 120.000, 00 ευρώ σε ποσοστό 0,80%
  Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%
  Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%
  Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%
  Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%
  Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%
  Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%
  Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%
  Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%

  Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% κι εξόδων αντιγράφων.

 3. Τέλος εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο: 0,5% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.
 4. Αν η εγγραφή γίνει στο κτηματολόγιο 0,6%. Αν η αγορά γίνει με δάνειο η εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο κοστίζει 0,8-0,85% επί της αξίας προσημείωσης η οποία εγγράφεται για ποσό ίσο με το 120% του δανείου.
 5. Αμοιβή κτηματομεσίτη. Ό,τι έχει υπογραφεί στην εντολή υπόδειξης ακινήτου (κατά κανόνα 2% επί της συμφωνηθείσας τιμής πώλησης) . Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.
 6. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ)
 • Είναι το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο εάν αυτή είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής.
 • 24% ΦΠΑ εάν πρόκειται για Α’ μεταβίβαση για νεόδμητο ακίνητο (β΄κατοικία επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης από 1-1-2006
 • 0% οικόπεδο προς αντιπαροχή
* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία και πληροί της προϋποθέσεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας