ΕΛΛΗ ΣΚΑΡΗ – Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος ακινήτων

ΕΛΛΗ ΣΚΑΡΗ – Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος ακινήτων

Έλλη Σκαρή

Αποφοίτησα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών το 1994. Στη συνέχεια εργάστηκα για λίγα χρόνια στον τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων, αποχετεύσεις και υδρεύσεις. Με κέρδισε όμως η στατική και συνεργάστηκα για χρόνια με γραφείο στατικών μελετών ειδικών κτιρίων και αποκαταστάσης διατηρητέων. Έμαθα πολλά και ήρθα σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό δουλεύοντας για σημαντικά κτίρια της Αθήνας και της Ελλάδας.

Τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκα με γραφεία συμβούλων ακινήτων και αποφάσισα να συνεισφέρω με τη γνώση και την εμπειρία μου στη σωστή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Με προκαλεί η εξέλιξη του κτιριακού δυναμικού της πόλης μου. Υποστηρίζω τις ανοιχτές ιδέες για την εκμετάλλευση των ακινήτων, καθώς επίσης και την ουσιαστική σχέση με τους πελάτες του γραφείου, καθώς οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας.

Σας περιμένω να γνωριστούμε από κοντά.