Αντικειμενική αξία ακινήτου – Υπολογισμός

Αντικειμενική αξία ακινήτου – Υπολογισμός

Αντικειμενική αξία ακινήτου – Υπολογισμός

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί να γίνει ο υπολογισμός για την αντικειμενική αξία ακινήτου. Για να είναι ακριβής πρέπει να εισάγετε τα πραγματικά δεδομένα του ακινήτου σας. 
Η τιμή αυτή μας βοηθάει να υπολογίσουμε τον φόρο στις μεταβιβάσεις, τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ κ.τ.λ. 

Υπολογισμός Αντικειμενικής 


Εμπορική αξία ακινήτου

Η τιμή που πωλείται ένα ακίνητο, πολλές φορές έχει σημαντική διαφορά από την αντικειμενική του.
Η εμπορική αξία ακινήτου είναι η τιμή που εκτιμά η αγορά για ένα ακίνητο την δεδομένη χρονική στιγμή. Η ομάδα TOPOS μπορεί να εκτιμήσει το ακίνητό σας σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

Εκτίμηση εμπορικής αξίας