Ποια είναι η αξία του ακινήτου μου;

Ποια είναι η αξία του ακινήτου μου;

Ακούγεται συχνά σήμερα η φράση “το σκότωσε το ακίνητο”, ή “δεν θέλω να το σκοτώσω” κλπ. Όμως πώς γνωρίζει ο ιδιοκτήτης την αξία του ακινήτου; Είναι σημαντικό όταν αποφασίσετε να αξιοποιήσετε ένα ακίνητο να γνωρίζετε την αξία του. Μην βασίζεστε στις αγγελίες που βλέπετε για παρόμοια ακίνητα με το δικό σας. Η εμπορική αξία ενός ακινήτου είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, όπως η νομιμότητά του, η ύπαρξη αυθαιρεσιών, η πολεοδομική του θέση, η προβολή σε οδικούς άξονες, η εμφάνιση, η συντήρηση, η λειτουργικότητα, κλπ.

Για να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα, έχουν αναπτυχθεί επιστημονικές μέθοδοι που εφαρμόζονται αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε ακίνητης ιδιοκτησίας.

Οι συνεργάτες του TOPOS έχουν τη γνώση και την εμπειρία να συντάξουν έκθεση εκτίμησης αξίας ακινήτων.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:

  • Μέθοδος δεδομένων αγοράς (ή συγκριτική μέθοδος)

  • Μέθοδος βέλτιστης αξιοποίησης (ή υπολειμματική μέθοδος)

  • Μέθοδος κόστους

  • Μέθοδος εισοδήματος (ή επενδυτική)

  • Μικτές εκτιμητικές μέθοδοι

Στη συνέχεια ο μελετητής συνεκτιμά και αναλύει τα αποτελέσματα των παραπάνω μεθόδων και υπολογίζει την αξία του ακινήτου.