Να ανακαινίσω το ακίνητο που θέλω να πουλήσω;

Να ανακαινίσω το ακίνητο που θέλω να πουλήσω;

Όταν αναλάβουμε ένα ακίνητο για πώληση δεν χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να κάνει οποιαδήποτε εργασία ανακαίνισης πριν την πώληση. Τονίζουμε πάντα στους πωλητές ότι η ανακαίνιση δεν πληρώνεται. Τα χρήματα που ξοδεύονται δεν ανεβάζουν την αξία του ακινήτου. Οι αγοραστές προτιμούν να κάνουν τις οποιεσδήποτε επεμβάσεις με το δικό τους γούστο και σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Επιπλέον, η ομάδα TOPOS σχεδιάζει τρισδιάστατη απεικόνιση του ακινήτου με προτάσεις ανακαίνισης, που βοηθάει τους αγοραστές να κατανοήσουν τις δυνατότητες αναδιαμόρφωσης του ακινήτου.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι το ακίνητο να διατηρείται καθαρό και εφόσον κατοικείται να είναι τακτικό και περιποιημένο.