Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Τι είναι η ΗΤΚ;

Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου είναι ο φάκελος (στην πλατφόρμα του ΤΕΕ) στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των ακινήτων, αυτοτελών ή διηρημένων ιδιοκτησιών  μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, το ΚΑΕΚ, το ιστορικό αλλά και το περιεχόμενο των οικοδομικών αδειών, την ενεργειακή κλάση των κτιρίων, τις δηλώσεις  ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, τον τύπο στατικού  ελέγχου της κατασκευής και τα τοπογραφικά στοιχεία του οικοπέδου ή γηπέδου, για τις εκτός σχεδίου  περιοχές.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.


Ποια δικαιολογητικά καταχωρούνται στην ΗΤΚ;

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να θεωρηθεί πλήρης ένα φάκελος ΗΤΚ είναι τα παρακάτω:

  • Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας με τις, πιθανές, αναθεωρήσεις
  • Τα συνημμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
  • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  • Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων (πχ Ν.4495/17)
  • Τις κατόψεις που αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του κτιρίου στις περιπτώσεις που δεν τα ταυτίζεται με την άδεια ή τις τακτοποιήσεις.
  • Το δελτίο δομικής τρωτότητας και την μελέτη στατικής επάρκειας, εάν απαιτείται.
  • Το συμβόλαιο και οι κατόψεις που το συνοδεύουν.
  • Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εάν απαιτείται.
  • Οι αριθμοί παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης