Ποια είναι τα έξοδα για τον πωλητή ακινήτου;

Ποια είναι τα έξοδα για τον πωλητή ακινήτου;

Δαπάνες πωλητή:

1. Αμοιβή μηχανικού για τη δήλωση στο Ν. 4495/2017 (βεβαίωση μη αυθαιρεσίας ή τακτοποίηση σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες).

2. Αμοιβή μηχανικού ενεργειακού επιθεωρητή για σύνταξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ακινήτου.

3. Κτηματογραφικό απόσπασμα (διάγραμμα και φύλλο) από την υπηρεσία του Κτηματολογίου, αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο.

4. Αμοιβή δικηγόρου. Η παράσταση δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική για τον πωλητή ακινήτου από την 1η Ιανουαρίου 2014. Εάν όμως ο πωλητής επιθυμεί τη βοήθεια δικηγόρου, η αμοιβή συμφωνείται μεταξύ τους και είναι της τάξης του 1% για αγορές μέχρι 44.000 ευρώ και 0,5% για παραπάνω, πλέον ΦΠΑ 24%.

5. Αμοιβή τοπογράφου μηχανικού για σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος ( αν απαιτείται και εάν δεν υπάρχει πρόσφατο).

6. Αμοιβή κτηματομεσίτη. Ότι έχει υπογραφεί στην εντολή ανάθεσης ακινήτου. Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.