ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέες κατασκευές, επεκτάσεις κατασκευών

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών και μηχανολογικών μελετών και διεκπεραίωση για έκδοση άδειας στην Υπηρεσία Δόμησης. Συντάσσουμε κατασκευαστικά σχέδια, μελέτη εφαρμογής, σχέδια λεπτομερειών (όπου απαιτούνται) και υποστήριξη της κατασκευής μέχρι την παράδοση. Αναλαμβάνουμε και την επίβλεψη αρχιτεκτονικών, στατικών και…

Read more

Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού υπάρχουσας οικοδομής

Εκπονούμε μελέτες αποκατάστασης ή ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται βλάβες ή φθορές στο φέροντα οργανισμό, ή σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αναβάθμιση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου.

Read more

Τρισδιάστατες και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις χώρων

Μέρος της παρουσίασης των αρχιτεκτονικών προτάσεων είναι οι τρισδιάστατες και οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Αυτές δίνουν τη δυνατότητα να δούμε τρισδιάστατα τον χώρο έτσι ώστε να μπορούμε να τον αντιληφθούμε καλύτερα. Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις βοηθούν στο να επιλέξουμε τα κατάλληλα υλικά και…

Read more